RODO

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na obszarze Unii
Europejskiej oraz zagwarantowanie praw osób, których te dane dotyczą.

W związku z powyższym, w dalszej części znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych przez Sklep Retro-Collectibles Joanna Leśniak, ul. Juraty 24; 80-299 Gdańsk, NIP: 524-272-39-05, REGON: 524959412.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 Administratorem Państwa danych osobowych jest Sklep Retro-Collectibles Joanna Leśniak, ul. Juraty 24; 80-299 Gdańsk, NIP: 524-272-39-05, REGON: 524959412.

Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw, wskazujemy dane kontaktowe w postaci adresu e-mail: info@poke-collectibles.shop

Jako administrator danych osobowych informujemy, ze dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celach:

  • Realizacji Państwa zakupów w sklepie online Sklep Retro-Collectibles www.poke-collectibles.shop
  • W przypadku Państwa zezwolenia wysyłania newsletteru o informacjach handlowych jak promocje, rabaty, nowe produkty
  • wsparcia Państwa obsługi,
  • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych.

Podstawą do przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Sklep Retro-Collectibles polegający na prowadzeniu jego działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku jego usług.

Dane osobowe będą udostępniane podmiotom zewnętrznym współpracującym z Sklep Retro-Collectibles obsługującym rachunkowość i księgowanie.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak będzie aktualny cel, w którym są przetwarzane lub do momentu kiedy podstawą będą inne przepisy prawa, w tym przepisy o rachunkowości. W przypadku roszczeń Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z kodeksu cywilnego. Po upływie tych terminów Państwa dane będą usuwane.

Jako osobie fizycznej, przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia do innego administratora, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych].

 Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do świadczenia usług na podstawie zawartych umów i / lub zleceń / zamówień / proform, a także przygotowywania oferty i zawarcia umowy na świadczenie innych usług Administratora.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Gromadzimy, wykorzystujemy i przechowujemy Państwa dane osobowe wyłącznie w ramach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. W dalszej części informujemy o rodzaju, zakresie i celu gromadzenia i wykorzystywania danych.

Gromadzenie i przetwarzanie danych

Każdy dostęp do naszej strony internetowej i każde pobranie pliku zapisanego na tej stronie jest rejestrowane. Zapisywanie służy wewnętrznym celom systemowym i statystycznym. Rejestrowane są następujące dane: Nazwa udostępnionego pliku, data i godzina dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o udanym dostępie, przeglądarka internetowa i domena żądająca. Ponadto rejestrowane są adresy IP komputerów, z których dokonywane są zapytania. Dalsze dane osobowe są rejestrowane tylko wtedy, gdy użytkownik strony internetowej i/lub klient poda informacje dobrowolnie, na przykład w ramach zapytania lub rejestracji lub w celu zawarcia umowy lub poprzez ustawienia swojej przeglądarki.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Cookie to plik tekstowy, który jest wysyłany podczas odwiedzin strony internetowej i jest tymczasowo przechowywany na dysku twardym użytkownika strony internetowej i/lub klienta. Jeśli odpowiedni serwer naszej strony internetowej zostanie ponownie wywołany przez użytkownika strony internetowej i/lub klienta, przeglądarka użytkownika strony internetowej i/lub klienta wysyła otrzymany wcześniej plik cookie z powrotem do serwera. Serwer może następnie w różny sposób oceniać informacje uzyskane dzięki tej procedurze. Pliki cookie mogą być wykorzystywane na przykład do sterowania reklamami lub do ułatwienia nawigacji na stronie internetowej. Jeśli użytkownik strony internetowej i/lub klient chce zapobiec stosowaniu plików cookie, może to zrobić poprzez dokonanie lokalnych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej używanej na jego komputerze, tj. programu używanego do otwierania i wyświetlania stron internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera lub Safari).

Wykorzystanie i ujawnianie danych osobowych

O ile użytkownik naszej strony internetowej podał dane osobowe, wykorzystujemy je wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytania użytkownika strony internetowej i/lub klientów, realizacji umów zawartych z użytkownikiem strony internetowej i/lub klientami oraz w celu administracji technicznej. Dane osobowe zostaną przekazane lub w inny sposób przekazane osobom trzecim przez nas tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do realizacji umowy lub do celów rozliczeniowych lub gdy użytkownik strony internetowej i/lub klient wyrazi na to wcześniej zgodę. Użytkownik strony internetowej i/lub klient ma prawo w każdej chwili odwołać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość.

Usunięcie zapisanych danych osobowych następuje, gdy użytkownik strony internetowej i/lub klient odwoła zgodę na ich zapisanie, gdy ich znajomość nie jest już konieczna do realizacji celu, w którym zostały zapisane lub gdy ich zapisanie jest niedopuszczalne z innych przyczyn prawnych. Żądanie usunięcia nie ma wpływu na dane do celów rozliczeniowych i księgowych.

Prawo do informacji

Na pisemny wniosek poinformujemy użytkownika strony internetowej i/lub klienta o przechowywanych na jego temat danych osobowych. Żądanie należy przesłać na nasz adres podany w nadruku strony internetowej.

Informacje o przetwarzaniu danych w związku z Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google Ireland Limited. Jeśli administrator danych na tej stronie internetowej znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub Szwajcarią, wówczas przetwarzanie danych Google Analytics odbywa się przez Google LLC. Google LLC i Google Ireland Limited są dalej określane jako “Google”.

Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika, aby umożliwić witrynie analizę sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony przez osobę odwiedzającą stronę (łącznie ze skróconym adresem IP) są z reguły przekazywane na serwer Google i tam przechowywane.

Google Analytics jest używany na tej stronie wyłącznie z rozszerzeniem “_anonymizeIp()”. To rozszerzenie zapewnia anonimowość adresu IP poprzez jego skrócenie i wyklucza bezpośrednie odniesienie do osoby. Rozszerzenie oznacza, że adres IP jest uprzednio skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach objętych Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. Adres IP przekazany przez odpowiednią przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Na zlecenie operatora strony Google wykorzysta uzyskane w ten sposób informacje do oceny korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia na rzecz operatora strony dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). Uzasadniony interes w przetwarzaniu danych polega na optymalizacji tej strony internetowej, analizie korzystania ze strony internetowej i dostosowaniu treści. Interesy użytkowników są wystarczająco chronione przez pseudonimizację.

Google LLC. posiada certyfikat w ramach tzw. Tarczy Prywatności (wpis na liście tutaj) i na tej podstawie gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych. Dane przesyłane i powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkowników (np. ID użytkownika) lub identyfikatorami reklamowymi są automatycznie usuwane po upływie 50 miesięcy. Usuwanie danych, których okres przechowywania został osiągnięty, odbywa się automatycznie raz w miesiącu.

Gromadzeniu danych przez Google Analytics może zapobiec osoba odwiedzająca stronę dostosowując ustawienia plików cookie dla tej strony. Ponadto w każdej chwili można sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu adresu IP oraz danych generowanych przez pliki cookie ze skutkiem na przyszłość. Odpowiedni plugin do przeglądarki można pobrać i zainstalować pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Odwiedzający stronę może zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics na tej stronie internetowej, klikając na następujący link. Zostanie ustawiony plik cookie opt-out, który zapobiega gromadzeniu danych podczas odwiedzania tej strony w przyszłości.

Dalsze informacje na temat wykorzystania danych przez Google, ustawień i możliwości rezygnacji można znaleźć w polityce prywatności Google (https://policies.google.com/privacy) oraz w ustawieniach wyświetlania reklam przez Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

reCAPTCHA

Aby chronić Państwa zapytania za pośrednictwem formularzy internetowych, korzystamy z usługi reCAPTCHA firmy Google LLC (Google). Zapytanie służy do rozróżnienia, czy dane wejściowe zostały wprowadzone przez człowieka, czy też w sposób nadużywany przez automatyczne, maszynowe przetwarzanie danych. Zapytanie obejmuje przesłanie do Google adresu IP i ewentualnie innych danych wymaganych przez Google dla usługi reCAPTCHA. W tym celu Państwa dane wejściowe są przekazywane do Google i tam dalej wykorzystywane. Państwa adres IP zostanie jednak wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach-stronach porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z tej usługi przez użytkownika. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach reCaptcha nie będzie łączony z innymi danymi Google. W odniesieniu do tych danych obowiązują odmienne przepisy o ochronie danych firmy Google. Dalsze informacje na temat wytycznych Google dotyczących ochrony danych można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de